HEERLIJK10Daagse privacy statement


HEERLIJK10Daagse winnaars editie streeft naar een goede band met de gebruikers van de site.

HEERLIJK10daagse winnaars editie respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die ons wordt verstrekt vertrouwelijk behandeld wordt. Wij gebruiken de gegevens om reserveringen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens enkel en alleen met uw toelating gebruiken. HEERLIJK10Daagse winnaars editie zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van een reservering.


Nieuwsbrieven.

Uw persoonlijke gegevens worden door HEERLIJK10Daagse winnaars editie gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief. Dit gebeurt echter alleen indien u daar uitdrukkelijk toelating voor heeft gegeven.


HEERLIJK10Daagse verkoopt uw gegevens niet.

HEERLIJK10Daagse winnaars editie zal persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden die betrokken zijn bij het uitvoeren van een reservering, ter beschikking stellen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens te respecteren.


www.heerlijk.be / www.delicieux.be en andere websites.

E-mailadressen van klanten kunnen gedeeld worden met derden om services zoals Google advertenties namens HEERLIJK.be / delicieux.be uit te voeren. HEERLIJK.be / delicieux.be gebruikt alleen de goedgekeurde API of interface van Google om gegevens van de klant te uploaden en voldoet aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder zelfregulerende of brancherichtlijnen die van toepassing zijn.


Beveiliging gegevens.

HEERLIJK10Daagse winnaars editie gebruikt een hoog niveau van beveiliging van uw gegevens. De gegevens zijn onder meer opgeslagen op een beveiligde server. Deze server is enkel toegankelijk voor personen die daar uitdrukkelijk toe gemachtigd zijn. Het gebouw waar de server zich bevindt is bovendien goed beveiligd.


Wijzigingen.

HEERLIJK10Daagse winnaars editie behoudt zich het recht voor haar privacy statement van tijd tot tijd te updaten en te herzien, ter aanpassing aan wettelijke en andere ontwikkelingen. U dient de Privacy Statement dan ook regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.


Hebt u vragen, klachten, of opmerkingen?.

Indien u nog vragen, klachten of opmerkingen mocht hebben betreffende de Privacy Statement van HEERLIJK10Daagse winnaars editie, neem dan contact met ons op via info@heerlijk.be.